Foto

Դեկտեմբերի 7-ից 13-ը Երևանում ծնվել է 373 երեխա

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առողջապահության վարչությունից տեղեկացնում են, որ դեկտեմբերի 7-ից 13-ը Երևան քաղաքում ծնվել է 373 երեխա՝ 181 տղա և 192 աղջիկ: