Foto

Հաստատվեց ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը

Կառավարությունն այսօրվա նիստում հաստատեց «Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2019-2022 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» որոշումը:

ՀՀ արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը հայտնեց, որ նախագծի շուրջ իրականացվել են աննախադեպ թվով քննարկումներ պետական մարմինների և քաղացիական հասարակության ներկայացուցիչների, ինչպես նաև միջազգային գործընկերների հետ:
Հակակոռուպցիոն ռազմավարության հիմնական շեշտադրումն արված է կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալիզացման վրա:

Նախագծով նախատեսվում է ստեղծել հակակոռուպցիոն մարմնի տարանջատված մոդել՝ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի և Հակակոռուպցիոն կոմիտեի տեսքով՝ ստեղծելով վերջիններիս համար համագործակցության հնարավորին գործուն և ճկուն կառուցակարգեր: Ամբողջությամբ վերանայվում է իրավապահ համակարգը՝ հետագայում այն առավել մասնագիտացված, արժանիքահեն, արդյունավետ դարձնելու միտումով:

Մասնավորապես, նախատեսվում է 2021 թվականին ստեղծել կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության իրավասությամբ  միասնական մարմին՝ «Հակակոռուպցիոն կոմիտե» անվանմամբ:

Ռուստամ Բադասյանն ասաց, որ նախագծով նախատեսվում է միավորել մի շարք քննչական վարչություններ և 2021 թ-ին հանրապետությունում գործելու է երեք Քննչական մարմին, Քննչական կոմիտե և Հատուկ քննչական ծառայություն, որը կքննի խոշտանգումներին վերաբերող գործերն ու հակակոռուպցիոն պաշտոնատար անձնանց կողմից թույլ տրվող հնարավոր հանցագործության դեպքերը, իսկ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կլինի մասնագիտացված հիմնական մարմինը, որը քննելու է կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները։

Նախարարը նաև հայտնեց, որ սահմանել են նաև անցումային երեք տարվա շրջան, որի ընթացքում ԱԱԾ օպերատիվ հատվածը շարունակելու է զբաղվել կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների բացահայտմամբ, իսկ Հատուկ քննչական ծառայությունը կամ  Քննչական կոմիտեն կարող են առանձին դեպքերում քննել կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները մինչև Հակակոռուպիոն կոմիտեի վերջնական կայացումը։

Ռուստամ Բադասյանը նշեց, որ Հակակոռուպիոն կոմիտեի աշխատակիցները նախ անցնելու են բարեվարքության ստուգման գործընթաց, ինչպես նաև քննչական կոմիտեների աշխատակիցներին տրամադրվելու են սոցիալական լուրջ երաշխիքներ:

Հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի կայացվածության ապահովման տեսանկյունից նախագծով նախատեսվում է նաև ստեղծել կոռուպցիոն գործերի քննության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող մասնագիտացված ստորաբաժանում Գլխավոր դատախազության կազմում՝ միաժամանակ ապահովելով նաև դատախազների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված մասնագիտացումը: Ամբողջական պատկերի տեսանկյունից կարևորվում է նաև մասնագիտացված հակակոռուպցիոն դատարանի ստեղծումը:

Հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ որպես հիմնական ուղղություններ նախատեսված են նաև.

1) կոռուպցիայի կանխարգելումը,
2) կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտումը,
3) հակակոռուպցիոն կրթությունը և իրազեկումը:

Նախագծով նախատեսվում է նաև՝

-Ամբողջությամբ բարեփոխել հայտարարագրման համակարգը, այդ թվում՝ հայտարարատուների և նրանց ընտանիքի կազմի շրջանակի, հրապարակման ենթակա տվյալների ցանկի ընդլայնման, հայտարարագրի բովանդակության վերանայման, գույքի, եկամուտների, ծախսերի և շահերի հայտարարագրման միասնական համակարգի փաստացի ստեղծման և գործարկման միջոցով:

-Հայտարարատուների շրջանակի և նրանց ընտանիքի կազմի անդամների շրջանակի ընդլայնումը պայմանավորված է հետագայում համընդհանուր հայտարարագրման անցնելու հրամայականով: Հայտարարագրի բովանդակության վերանայման շրջանակներում իջեցվելու է հայտարարագրման ենթակա թանկարժեք գույքի, այն է՝ 8 մլն. ՀՀ դրամ, արժեքային շեմը, սահմանվել է փաստացի օգտագործվող գույքի հայտարարագրման պահանջ, հստակեցվելու են փոխառությունների և եկամուտների տեսակները, ներդրվելու է ծախսերի հայտարարագրման համակարգ:

-Հայտարարագրերի վերլուծության գործընթացի արդյունավետության բարձրացման նպատակով առաջարկվում է ներդնել իրավիճակային հայտարարագրի ինստիտուտը:

-Նախագծով նախատեսվում են վարչարարության պարզեցման, հանրային կառավարման համակարգում բարեվարքության ապահովման, կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեմանն ուղղված հստակ կառուցակարգեր:

-Կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման տեսանկյունից առաջնահերթություններից է լինելու ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործուն կառուցակարգերի սահմանումը և ներդրումը, դրանց միջազգային չափանիշներին համապատասխանության ապահովումը: Կոռուպցիոն հանցագործությունների ցանկի օրենքով սահմանումը, գործերի քննության մեթոդիկայի մշակումը և ընդունումը:

- Եվ որպես վերոնշյալի տրամաբանական շարունակություն չափազանց կարևորվում է հակակոռուպցիոն կրթության ներառումը կրթական համակարգում, ինչպես նաև իրականացված ծրագրերին քաղաքացիներին իրազեկ դարձնելու և նշյալի նպատակով համակարգված հակակոռուպցիոն իրազեկման ծրագրերի մշակումը և իրականացումը:

Նախագծով սահմանված են նաև Ռազմավարության մոնիթորինգի համակարգը և ֆինանսական գնահատականը: