Foto

Էս ոչխարն էլ մոլորվել, հասել էր դիրքեր

Էս ոչխարն էլ մոլորվել, հասել էր դիրքեր։ Տղերքը կապել են, որ հանկարծ սահմանը չհատի։ Ասում են՝ չէին կարողանում կանգնեցնել, հազիվ են բռնել:

Էդիկ Բաղդասարյանի ՖԲ էջից