Foto

Ինչպես տարբերել սիլիկոնե կուրծքն իրականից

Թայլանդցի մոդելը ցույց է տվել, թե ինչպես կարելի է սմարթֆոնի լապտերիկի միջոցով որոշել՝ կուրծքն իրակա՞ն է, թե՞ սիլիկոնե:

Աղջիկն իր կրծքերի երկու կողմերից  սմարթֆոններով լուսավորել է և նրա կրծքերի սիլիկոններն սկսել են փայլել:

Vesti.am

https://www.youtube.com/watch?v=b85s3o27Kq8