Foto

Կապահովվի ՀՀ-ում պետական գրանցում չունեցող դեղերի պետական գնման ընթացակարգերում մասնակցության հնարավորությունը

Հայաստանում պետական գրանցում չունեցող դեղերի պետական գնումների մասնակցության հնարավորության որոշակի սահմանափակման խնդրով պայմանավորված՝ գործադիրն ընդունել է համապատասխան որոշում:

Մրցույթին մասնակցության սահմանափակումը վերացնելու և դեղապահովումը պատշաճ իրականացնելու համար փոփոխություն և լրացում է կատարվել «ՀՀ պետբյուջեի և այլ միջոցների հաշվին գնվող դեղերի տեխնիկական բնութագրերի կազմման չափորոշիչները հաստատելու մասին» որոշման մեջ: Հիմնավորման համաձայն՝ վերոնշյալ որոշմամբ Առողջապահության նախարարության կարիքների համար մրցութային կարգով կարող են ձեռք բերվել նաև ՀՀ-ում չգրանցված դեղեր:

ՀՀ-ում չգրանցված դեղերով մրցույթին մասնակցել ցանկացողները, հիմնավորել են, որ անհնար է ապահովել վերոնշյալ որոշմամբ սահմանված պահանջը՝ փաստաթղթերի (դոսյեի) ներկայացնումը, քանի որ դեղերը կարող են ներկվել ոչ միայն արտադրող, այլ նաև միջնորդ ընկերությունների կողմից: ՀՀ-ում դեղերը կարող են գրանցվել միայն օրենքով սահմանված փաստաթղթերի փաթեթի առկայության դեպքում` բացառապես դեղերն արտադրողի կամ իր կողմից պատշաճ լիազորություններ ստացած անձի կողմից: Նշված հանգամանքը լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում կենսականորեն անհրաժեշտ, սակայն ցածր պահանաջարկ ունեցող դեղերի ֆիզիկական հասանելիության և հիվանդներին պատշաճ մակարդակով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնելու հարցում:

Հայաստանը հանդիսանում է խոշոր դեղարտադրող ընկերությունների համար փոքր շուկա, ինչի արդյուքում կենսականորեն անհրաժեշտ, սակայն ցածր պահանաջարկ ունեցող դեղերը չեն գրանցվում ՀՀ-ում` մարկետինգային նկատառումներից ելնելով, սակայն առկա են բազմաթիվ դեղեր, որոնք ընդգրկված են բուժական սխեմաներում և պարտադիր են օգտագործման համար: Որոշմամբ, մասնավորապես, այդ դեղերի գնման ընթացակարգի հրավերով նախատեսվում է, որ մրցույթի արդյունքում առաջին տեղը զբաղեցրած մատակարարը որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերի հետ միաժամանակ պարտավորվում է ներկայացնել Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի կողմից տրված տեղեկանք՝ արտադրող երկրի համապատասխան իրավասու մարմնի կողմից տրված պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագրի առկայության և Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախաորակավորում անցած և (կամ) գրանցված են Եվրոպական միության անդամ երկրներից որևէ մեկում կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամ Ճապոնիայում գրանված լինելու վերաբերյալ: