Foto

Հայկ Մարության․ Մարտի 23-ին միասին լծվենք գործի և մաքրենք մեր քաղաքը

«Ես իմ ընտանիքի անդամների հետ ամբողջ օրը դուրս եմ գալու՝ մեր քաղաքը մաքրելու համար: Ուզում եմ նաև դիմել և խնդրել մեր բնակիչներին, որպեսզի նրանք ևս միանան մեզ», - ասել է քաղաքապետը: