Foto

Բաքվի փողոցները հայտնվել են ջրի տակ

Հորդառատ անձրևների պատճառով Բաքվի որոշ փողոցներ հայտնվել են ջրի տակ:

Տեղի ԶԼՄ-ները հայտնում են, որ ջրի մակարդակը հասել է 40 սմ-ի: 

Անձրևաջրերը լցվել են նկուղները և ավտոմեքենաների մեջ:

Vesti.am

https://www.youtube.com/watch?v=bOF06g_8tgw