Foto

Կարո՞ղ են գոնե մի ամիս բյուջեն չուտել

Այսօրվանից սկսվում է Մեծ Պահքի շրջանը: Էն վերևներում նստածները, որ ամեն տարի այս շրջանում գլուխ են գովում, թե «պաս են պահում»՝ կարո՞ղ են գոնե մի ամիս բյուջեն չուտել...

Կիմա Եղիազարյանի ՖԲ էջից